Forum Overview.com

Om ForumOverview.com

Vårat uppdrag

Vi har som mål att vara internets bästa resurs för listning och sökning
bland forumen på internet.


forum

   n 1: a public meeting or assembly for open discussion
   2: a public facility to meet for open discussion
   3: a place of assembly for the people in ancient Greece
overview

   n : a general summary of a subject; "the treasurer gave a brief
     overview of the financial consequences"
(Definitioner från dict.die.net)
Nu har vi en systersida, med USENET som fokus: nuseweb tv, lost, health.