Forum Overview.com
Kategori: Lagring
Fel p DVD-brnnaren - Den fattar inte att den r DVD
Fråga:
<strong></strong>H<strong></strong>e<strong></strong>j<strong></strong>!<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>X<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>P<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>C<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>d<strong></strong>-<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>A<strong></strong>M<strong></strong>-<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>F<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>)<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>d<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>w<strong></strong>w<strong></strong>.<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>J<strong></strong>o<strong></strong>a<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>D<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>.<strong></strong>J<strong></strong>P<strong></strong>G<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong> <strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>F<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>)<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>d<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>w<strong></strong>w<strong></strong>.<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>J<strong></strong>o<strong></strong>a<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>D<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>_<strong></strong>2<strong></strong>.<strong></strong>J<strong></strong>P<strong></strong>G<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>G<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>?<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong><strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>j<strong></strong>a<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>?<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong><strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>!<strong></strong>
Svaren i kort:
<strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>X<strong></strong>P<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>?<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>)<strong></strong>?<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>j<strong></strong>a<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>k<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>k<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>m<strong></strong>)<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong><strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>"<strong></strong>B<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>l<strong></strong>y<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>x<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>2<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>K<strong></strong>B<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>)<strong></strong><strong></strong>"<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>s<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong><strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>X<strong></strong>P<strong></strong> <strong></strong>5<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>A<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong>P<strong></strong>I<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>'<strong></strong>C<strong></strong>:<strong></strong><strong></strong>P<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong><strong></strong>A<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong><strong></strong>W<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong>.<strong></strong>d<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>'<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>=<strong></strong>2<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong>.<strong></strong>7<strong></strong>4<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>=<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>-<strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong>-<strong></strong>2<strong></strong>6<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>7<strong></strong>:<strong></strong>3<strong></strong>5<strong></strong>:<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>b<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>N<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>x<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>3<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong>k<strong></strong>B<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong>P<strong></strong>I<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong>P<strong></strong>I<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>8<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>F<strong></strong>0<strong></strong>8<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>6<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>A<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>c<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>M<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>d<strong></strong>R<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>P<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>8<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>M<strong></strong>A<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>d<strong></strong>R<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>P<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>M<strong></strong>A<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>P<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>M<strong></strong>S<strong></strong>U<strong></strong>N<strong></strong>G<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>P<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>C<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>M<strong></strong>A<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>P<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>M<strong></strong>S<strong></strong>U<strong></strong>N<strong></strong>G<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>P<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>C<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>M<strong></strong>A<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>M<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>8<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>1<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>R<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>x<strong></strong>c<strong></strong>l<strong></strong>u<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>S<strong></strong>i<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong>8<strong></strong>8<strong></strong>6<strong></strong>0<strong></strong>8<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>y<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>h<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>D<strong></strong>r<strong></strong>v<strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>S<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>U<strong></strong>F<strong></strong>E<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>5<strong></strong>3<strong></strong>4<strong></strong>M<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>1<strong></strong>5<strong></strong>7<strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong>4<strong></strong>0<strong></strong>k<strong></strong>B<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>9<strong></strong>6<strong></strong>6<strong></strong>M<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>9<strong></strong>8<strong></strong>9<strong></strong>9<strong></strong>4<strong></strong>4<strong></strong>k<strong></strong>B<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>3<strong></strong>6<strong></strong> <strong></strong>%<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>U<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>U<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>q<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>b<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>5<strong></strong>.<strong></strong>1<strong></strong>.<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>r<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong>2<strong></strong>9<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong>2<strong></strong>9<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong>2<strong></strong>9<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>3<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>d<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong>3<strong></strong>3<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong>-<strong></strong>A<strong></strong>t<strong></strong>-<strong></strong>O<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>W<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>2<strong></strong>9<strong></strong>5<strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong>3<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>5<strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>1<strong></strong>.<strong></strong>2<strong></strong>8<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong>2<strong></strong>M<strong></strong>B<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>7<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>4<strong></strong>6<strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong>2<strong></strong>3<strong></strong>.<strong></strong>5<strong></strong>2<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>0<strong></strong>5<strong></strong>5<strong></strong>M<strong></strong>B<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>5<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>W<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>8<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>W<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>b<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>O<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>6<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>W<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>I<strong></strong>C<strong></strong>O<strong></strong>H<strong></strong>J<strong></strong>P<strong></strong>N<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>0<strong></strong>3<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>7<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>7<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>W<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>W<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>O<strong></strong>k<strong></strong><strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>q<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong>/<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>/<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>A<strong></strong>M<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>L<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>L<strong></strong>.<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>8<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong>8<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>u<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>a<strong></strong>f<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>R<strong></strong>M<strong></strong>_<strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong>_<strong></strong>M<strong></strong>O<strong></strong>D<strong></strong>E<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>S<strong></strong>O<strong></strong> <strong></strong>9<strong></strong>6<strong></strong>6<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>1<strong></strong>5<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>+<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>8<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>8<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>8<strong></strong>/<strong></strong>4<strong></strong>6<strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong>2<strong></strong>3<strong></strong>.<strong></strong>5<strong></strong>3<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>/<strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>q<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>/<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>q<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>R<strong></strong>M<strong></strong>_<strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong>_<strong></strong>M<strong></strong>O<strong></strong>D<strong></strong>E<strong></strong>1<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>8<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>[<strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong>]<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>9<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong>5<strong></strong>1<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>[<strong></strong>H<strong></strong>L<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>T<strong></strong>-<strong></strong>S<strong></strong>T<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>R<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>S<strong></strong>A<strong></strong>-<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong>B<strong></strong>]<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>U<strong></strong>E<strong></strong>-<strong></strong>s<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>O<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>O<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>C<strong></strong>N<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>"<strong></strong><strong></strong>"<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>O<strong></strong>C<strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>x<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>R<strong></strong>M<strong></strong>_<strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>T<strong></strong>A<strong></strong>_<strong></strong>M<strong></strong>O<strong></strong>D<strong></strong>E<strong></strong>1<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>4<strong></strong>8<strong></strong>/<strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>P<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>2<strong></strong>5<strong></strong>2<strong></strong>2<strong></strong>1<strong></strong>7<strong></strong>3<strong></strong>4<strong></strong>4<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>S<strong></strong>R<strong></strong>C<strong></strong> <strong></strong><strong></strong>"<strong></strong><strong></strong>"<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>A<strong></strong>O<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>y<strong></strong>o<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>:<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong>=<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>S<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>_<strong></strong>|<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong>_<strong></strong>|<strong></strong>_<strong></strong>I<strong></strong>d<strong></strong>x<strong></strong>_<strong></strong>|<strong></strong>_<strong></strong>C<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>l<strong></strong>A<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>_<strong></strong>|<strong></strong>_<strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong>_<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>7<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong>7<strong></strong>8<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>-<strong></strong>o<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>|<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>d<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>5<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>3<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>3<strong></strong>6<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>l<strong></strong>g<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>8<strong></strong>3<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>x<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>2<strong></strong>2<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>6<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>K<strong></strong>B<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>6<strong></strong>5<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>f<strong></strong>y<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>:<strong></strong>4<strong></strong>3<strong></strong>:<strong></strong>0<strong></strong>1<strong></strong> <strong></strong>#<strong></strong>1<strong></strong>5<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>v<strong></strong>.<strong></strong>c<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>8<strong></strong>8<strong></strong>6<strong></strong>2<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>h<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>y<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>d<strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>)<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>G<strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong>5<strong></strong>0<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>o<strong></strong>o<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>1<strong></strong>0<strong></strong>)<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>.<strong></strong>0<strong></strong>x<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>1<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>i<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>m<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>a<strong></strong>x<strong></strong>i<strong></strong>m<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>&<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>&<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>F<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>y<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>1<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>P<strong></strong>T<strong></strong>P<strong></strong>)<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>y<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong>2<strong></strong>6<strong></strong>7<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>,<strong></strong>7<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>/<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>k<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>3<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>O<strong></strong>M<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>/<strong></strong>-<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>V<strong></strong>D<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong>/<strong></strong>+<strong></strong>R<strong></strong>W<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>2<strong></strong>6<strong></strong>0<strong></strong>5<strong></strong>3<strong></strong>F<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>S<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>y<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>L<strong></strong>B<strong></strong>N<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>F<strong></strong>F<strong></strong>D<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong>1<strong></strong>9<strong></strong>3<strong></strong>9<strong></strong>2<strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>B<strong></strong>)<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>B<strong></strong>C<strong></strong>A<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>o<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong> <strong></strong>0<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>7<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>I<strong></strong>C<strong></strong>O<strong></strong>H<strong></strong>J<strong></strong>P<strong></strong>N<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>D<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>0<strong></strong>3<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>:<strong></strong> <strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong>I<strong></strong>P<strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>3<strong></strong>:<s