Forum Overview.com
Kategori: Lagring
Hur aktiverar man SATA i BIOS ?
Fråga:
Ska <strong>i</strong>nstallera w<strong>i</strong>ndows p ny datorn... har skt l<strong>i</strong>te hur <u>man</u> ska gra, men det r bara en grej jag <strong>i</strong>nte vet hur <u>man</u> gr, hur <strong>akt<strong>i</strong>verar</strong> <u>man</u> <strong>SATA</strong> <strong>i</strong> B<strong>I</strong>OS ?
Svaren i kort:
Leta runt bland menyerna. Sk<strong>i</strong>ljer l<strong>i</strong>te p ol<strong>i</strong>ka b<strong>i</strong>os. <strong>SATA</strong> port 0-3 nat<strong>i</strong>ve mode... kan det vara det ? Jag satte den p enable, satte <strong>i</strong> d<strong>i</strong>sketten och XP sk<strong>i</strong>van... sen ska <u>man</u> ju hlla <strong>i</strong>nne F6 <strong>i</strong> brjan av <strong>i</strong>nstallat<strong>i</strong>onen, men <strong>i</strong>ngent<strong>i</strong>ng hnder! grrr... :/<br /> snlla hjlp ngon, gr jag ngt fel ?<br /> <br /> ED<strong>I</strong>T: det r vl dessa dr<strong>i</strong>v<strong>i</strong>sar jag behver ?<br /> http://www.g<strong>i</strong>gabyte.com.tw/Support/...amp;F<strong>i</strong>le<strong>I</strong>D=2791<br /> "G<strong>I</strong>GABYTE <strong>SATA</strong>2 RA<strong>I</strong>D Dr<strong>i</strong>ver (Pre<strong>i</strong>nstall dr<strong>i</strong>ver, press F6 dur<strong>i</strong>ng W<strong>i</strong>ndows* setup to read from floppy) O.S. : W<strong>i</strong>ndows XP 64B<strong>i</strong>t"<br /> Ska jag packa up f<strong>i</strong>lerna, eller ska jag lte dem vara kvar ? Nummer ett r att se t<strong>i</strong>ll att b<strong>i</strong>os h<strong>i</strong>ttar d<strong>i</strong>sken.<br /> Gr den <strong>i</strong>nte det - spelar det <strong>i</strong>ngen roll med dr<strong>i</strong>vare. jag tror <strong>i</strong>nte den gr det ? under "standard cmos features", f<strong>i</strong>nns bara massa tomma <strong>I</strong>DE slots... ska d <strong>i</strong>nte se ut typ s hr ?<br /> http://www.nord<strong>i</strong>chardware.se/skr<strong>i</strong>ve...g/220/b<strong>i</strong>os2.jpg<br /> <br /> snlla ngon hjlp d.... vad ska jag gra ?? knns som jag testat allt... r det kanske fel p hrdd<strong>i</strong>sken... den h<strong>i</strong>ttar <strong>i</strong>nte ens den ??<br /> r strmsladden <strong>i</strong> ordentl<strong>i</strong>gt? Satt den <strong>i</strong> <strong>SATA</strong>1 och <strong>i</strong>nte p RA<strong>I</strong>D strm sladden r <strong>i</strong>... har tom testat byta sladden...<br /> satt v<strong>i</strong>lken <strong>i</strong> <strong>SATA</strong>1 ? <strong>SATA</strong> kabeln g<strong>i</strong>vetv<strong>i</strong>s. Det r ju tv sladdar t<strong>i</strong>ll d<strong>i</strong>sken. En strm och en fr data. Enl<strong>i</strong>gt b<strong>i</strong>lden frn b<strong>i</strong>os r <strong>sata</strong> <strong>i</strong>gng och b<strong>i</strong>os har h<strong>i</strong>ttat en Western D<strong>i</strong>g<strong>i</strong>tal hrdd<strong>i</strong>sk och en Samsung. Verkar helt ok.<br /> Du har ven en seagate (p-ata).<br /> <br /> Kolla bootordn<strong>i</strong>ng, v<strong>i</strong>lken d<strong>i</strong>sk du v<strong>i</strong>ll ha w<strong>i</strong>ndows p, s lser s<strong>i</strong>g resten. Och <strong>i</strong>nstallerar du med en XP sk<strong>i</strong>va som har Serv<strong>i</strong>ce Pack 2 s behvs <strong>i</strong>nget f<strong>i</strong>bblande med F6 och <strong>sata</strong> dr<strong>i</strong>vare. Prec<strong>i</strong>s, Jag har ox en sndr WD d<strong>i</strong>sk ( Raptor ) och du behver <strong>i</strong>nte trycka F6.<br /> Och som jag ser <strong>i</strong> B<strong>I</strong>OS s s<strong>i</strong>tter redan d<strong>i</strong>sken dr + en samsung lsare / brnnare. s det r bara kra <strong>i</strong>n xp.<br /> <br /> Lycka t<strong>i</strong>ll. Men b<strong>i</strong>lden p b<strong>i</strong>os var <strong>i</strong>nte det bara en referens?<br /> Som sagt tryck <strong>i</strong>nte p F6. B<strong>i</strong>lden var ju frn ngot p nord<strong>i</strong>c hardware, det var ju <strong>i</strong>nte trdskaparens moderkort.<br /> <br /> "<strong>SATA</strong> port 0-3 nat<strong>i</strong>ve mode." r nog det du ska ha p enable som du skrev.<br /> D ska de agera normalt och borde <strong>i</strong>nte behva dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>ner. Det andra alternat<strong>i</strong>vet r att de "akt<strong>i</strong>veras" t<strong>i</strong>ll att vara med <strong>i</strong> ra<strong>i</strong>d-kontrollern, som du ser p namnet verkar dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>nen vara fr ra<strong>i</strong>d (tnk p att det lr g bra ven om portarna akt<strong>i</strong>veras fr ra<strong>i</strong>d, bara <u>man</u> <strong>i</strong>nte skapar ngon array s).<br /> V<strong>i</strong>lket w<strong>i</strong>ndows r det som du ska <strong>i</strong>nstallera? Sg du att dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>nen du t<strong>i</strong>ttat p hos g<strong>i</strong>gabyte fr 64-b<strong>i</strong>tars w<strong>i</strong>ndows?<br /> <br /> Ed<strong>i</strong>t:<br /> Tog m<strong>i</strong>g en t<strong>i</strong>tt p g<strong>i</strong>gabytes hems<strong>i</strong>da.<br /> S hr stod det om kretsar p moderkortet:<br /> c<strong>i</strong>tat:<br /> 1. Northbr<strong>i</strong>dge: <strong>I</strong>ntel P965 Express Ch<strong>i</strong>pset<br /> 2. Southbr<strong>i</strong>dge: <strong>I</strong>ntel <strong>I</strong>CH8R<br /> 3. Marvel 8053 G<strong>i</strong>gab<strong>i</strong>t LAN Controller<br /> 4. G<strong>i</strong>gabyte <strong>SATA</strong> 3Gb/s Controller<br /> 5. Realtek ALC883 8 Channel Aud<strong>i</strong>o Codec <br /> <br /> De fetmarkerade <strong>i</strong>nnehller nt4qv<strong>SATA</strong>-portar var av de 8.<br /> <br /> Dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>nerna som f<strong>i</strong>nns t<strong>i</strong>llgngl<strong>i</strong>ga:<br /> http://www.g<strong>i</strong>gabyte.com.tw/Support/...ame=GA-965P-DS4<br /> <br /> Som na<strong>i</strong>t<strong>i</strong>ve mode sakerna s r det nog <strong>i</strong>ntel <strong>I</strong>CH8R (sydbryggans portar allts) som det gller och du mste koppla p rtt portar (borde anges <strong>i</strong> <u>man</u>ualen). b<strong>i</strong>lden tog jag bara frn nord<strong>i</strong>c hardware... s ska d ju egentl<strong>i</strong>gen se ut, men s ser det <strong>i</strong>nte ut fr m<strong>i</strong>g... har <strong>i</strong>ngen hrdd<strong>i</strong>sk dr verhuvudtaget.... moderkortet ska vl "auto detecta" hrdd<strong>i</strong>sken om allt ska vara rtt.... men den h<strong>i</strong>ttar ju <strong>i</strong>nte ens den.... den ex<strong>i</strong>sterar ju <strong>i</strong>nte ens <strong>i</strong> B<strong>I</strong>OS... har ju alldeles ny hrdd<strong>i</strong>sk och alldeles nytt moderkort... jag antar att G<strong>i</strong>gabyte DS4 har auto detect<strong>i</strong>on ? d ska <u>man</u> vl <strong>i</strong>nte behva gra mer n att koppla <strong>i</strong> <strong>SATA</strong> sladden och strm sladden sen bara tuta och kra eller ? <u>man</u> ska vl <strong>i</strong>nte ens behva ndra massa grejer <strong>i</strong> B<strong>I</strong>OS...<br /> <br /> mrkte det sen ocks med 64b<strong>i</strong>t w<strong>i</strong>ndows.... har 32b<strong>i</strong>t s f<strong>i</strong>ck ta dr<strong>i</strong>v<strong>i</strong>sarna frn sk<strong>i</strong>van men det funka sjlvklart <strong>i</strong>nte det heller...<br /> <br /> <strong>SATA</strong> sladden har jag testat att stta <strong>i</strong> <strong>i</strong> alla 6 ol<strong>i</strong>ka uttag, dessutom med 3 ol<strong>i</strong>ka sladdar :/ (men det ska vl egentl<strong>i</strong>gen <strong>i</strong>nte spela ngn roll v<strong>i</strong>lken kontakt jag stter den <strong>i</strong>, alla <strong>SATA</strong> kontakterna r vl master ?)<br /> <br /> <br /> sen har jag ocks lagt mrket t<strong>i</strong>ll att det nu kommer upp ett svart fnster prec<strong>i</strong>s <strong>i</strong> brjan nr <u>man</u> startar datorn (det gjorde det <strong>i</strong>nte <strong>i</strong> brjan, vette faan varfr det gr det nu, men men). B<strong>i</strong>lden frsv<strong>i</strong>nner dock snabbt <strong>i</strong>gen s <u>man</u> h<strong>i</strong>nner <strong>i</strong>nte lsa det... men tog ett kort p det och lste det sen... prec<strong>i</strong>s som jag m<strong>i</strong>stnkte stod det ngt om hrdd<strong>i</strong>sken...<br /> <br /> Ser<strong>i</strong>al ATA AHC<strong>I</strong> B<strong>I</strong>OS vers<strong>i</strong>on, blah blah<br /> ** th<strong>i</strong>s vers<strong>i</strong>on supports only hard d<strong>i</strong>sk and cdrom dr<strong>i</strong>ves **<br /> <br /> controller Buss#00, Dev<strong>i</strong>ce#1F, funct<strong>i</strong>on#02: 06 Ports<br /> No Dev<strong>i</strong>ce found<br /> AHC<strong>I</strong> B<strong>I</strong>OS not <strong>i</strong>nstalled<br /> <br /> Sen kommer det upp en ny, dr letar den <strong>i</strong>gen och d h<strong>i</strong>ttar den DVD brnnaren...<br /> <br /> sen fatatr jag <strong>i</strong>nte r<strong>i</strong>kt<strong>i</strong>gt vad du mena Aqual<strong>i</strong>ze... menar du att jag mste anvnda ol<strong>i</strong>ka dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>ner beroende p v<strong>i</strong>lken kontakt jag kopplar <strong>SATA</strong> sladden <strong>i</strong> ?<br /> kan ju t<strong>i</strong>llga att det f<strong>i</strong>nns 6 gula <strong>SATA</strong> portar (<strong>SATA</strong><strong>I</strong><strong>I</strong>0-5 som moderkorts<u>man</u>ualen kallar dom) och tv bla (G<strong>SATA</strong><strong>I</strong><strong>I</strong>0-1). G<strong>SATA</strong> vad e d ? knner <strong>i</strong>nte <strong>i</strong>gen det... har dock testat att koppla <strong>i</strong> d<strong>i</strong>sken dr med, men <strong>i</strong>nget hnder d heller....<br /> <br /> <u>man</u> bl<strong>i</strong>r ju l<strong>i</strong>te uppg<strong>i</strong>ven.... kan ju <strong>i</strong>nte lta bl<strong>i</strong> att fundera ver om d<strong>i</strong>sken r paj... Testat med att updatera d<strong>i</strong>tt b<strong>i</strong>os ?<br /> <br /> Har ungefr samma problem.. <br /> <br /> Kpt ny dator och kr <strong>sata</strong>, d<strong>i</strong>sken h<strong>i</strong>ttas <strong>i</strong> b<strong>i</strong>os, men nr jag ska <strong>i</strong>nstallera med sp2 s h<strong>i</strong>ttas <strong>i</strong>nte d<strong>i</strong>sken <strong>i</strong> <strong>i</strong>nstallat<strong>i</strong>onen, enbart <strong>i</strong> b<strong>i</strong>os. Har updaterat b<strong>i</strong>os:et (moderkort ASUS P5B Deluxe) tycker jag har testat nstan allt, tycker det r l<strong>i</strong>te underl<strong>i</strong>gt att b<strong>i</strong>os h<strong>i</strong>ttar d<strong>i</strong>sken men <strong>i</strong>nte w<strong>i</strong>ndows <strong>i</strong>nstallat<strong>i</strong>onen. GOB, jag har samma problem och sker ocks efter lsn<strong>i</strong>ngen.<br /> Har G<strong>i</strong>gabyte DS3 och sp<strong>i</strong>npo<strong>i</strong>nt 400GB. B<strong>i</strong>os har jag uppdaterat t<strong>i</strong>ll F7. <br /> <strong>I</strong> b<strong>i</strong>os h<strong>i</strong>ttas d<strong>i</strong>sken och allt verkar OK men nr <strong>i</strong>nstallat<strong>i</strong>onen skall komma <strong>i</strong>gng fr jag bl skrm och dr str det bl.a. att ett fel uppstod och W<strong>i</strong>ndows har stngs, senare att <u>man</u> ska kolla om d<strong>i</strong>sken r rtt kopplad, att det kanske f<strong>i</strong>nns v<strong>i</strong>rus p d<strong>i</strong>sken, bla bla bla...<br /> <br /> SK<strong>I</strong>T!! De tv bl <strong>SATA</strong>-kontakterna r t<strong>i</strong>ll g<strong>i</strong>gabytes <strong>SATA</strong>-kontroller ("G<strong>SATA</strong>"), resten t<strong>i</strong>ll sydbryggan (<strong>I</strong>CH8R).<br /> <br /> Jag laddade ner <u>man</u>ualen t<strong>i</strong>ll d<strong>i</strong>tt moderkort.<br /> Det var en l<strong>i</strong>ten hrva <strong>i</strong> b<strong>i</strong>os...<br /> <br /> Det r ju l<strong>i</strong>te svrt att felska nr <u>man</u> <strong>i</strong>nte sjlv kan s<strong>i</strong>tta och p<strong>i</strong>lla. Jag skulle gjort s hr <strong>i</strong>af:<br /> Under "Standard CMOS features" g p varje kanal och trycka enter och se t<strong>i</strong>ll att det r satt t<strong>i</strong>ll Auto-detect. S ska det vara <strong>i</strong> b<strong>i</strong>os default<strong>i</strong>nstlln<strong>i</strong>ngar.<br /> <br /> Sedan under "<strong>I</strong>ntegrated Per<strong>i</strong>pheals":<br /> <strong>SATA</strong> RA<strong>I</strong>D / AHC<strong>I</strong> Mode = D<strong>i</strong>sabled<br /> <strong>SATA</strong> Port0-3 Nat<strong>i</strong>ve Mode = D<strong>i</strong>sabled<br /> <br /> (fr de som <strong>i</strong>nte lser <strong>i</strong> <u>man</u>ualen s betyder det fljande)<br /> c<strong>i</strong>tat:<strong>SATA</strong> RA<strong>I</strong>D / AHC<strong>I</strong> Mode<br /> - RA<strong>I</strong>D Set the onboard <strong>SATA</strong> controller to RA<strong>I</strong>D mode.<br /> - AHC<strong>I</strong> Set the onboard <strong>SATA</strong> controller to AHC<strong>I</strong> mode. Advanced Host Controller<br /> <strong>I</strong>nterface (AHC<strong>I</strong>) <strong>i</strong>s an <strong>i</strong>nterface spec<strong>i</strong>f<strong>i</strong>cat<strong>i</strong>on that allows the storage dr<strong>i</strong>ver to<br /> enable advanced Ser<strong>i</strong>al ATA features such as Nat<strong>i</strong>ve Com<u>man</u>d Queu<strong>i</strong>ng and<br /> hot plug. For more deta<strong>i</strong>ls about AHC<strong>I</strong>, please v<strong>i</strong>s<strong>i</strong>t <strong>I</strong>ntel's webs<strong>i</strong>te.<br /> - D<strong>i</strong>sabled Set the onboard <strong>SATA</strong> controller to <strong>I</strong>DE mode. (Default value)<br /> <br /> <strong>SATA</strong> Port0-3 Nat<strong>i</strong>ve Mode<br /> - Enabled Set <strong>SATA</strong> Port0~3 to operate at Nat<strong>i</strong>ve <strong>I</strong>DE mode.<br /> - D<strong>i</strong>sabled Set <strong>SATA</strong> Port0~3 to operate at Legacy <strong>I</strong>DE mode. (Default value)<br /> <br /> Om du nu pluggar hrdd<strong>i</strong>sken <strong>i</strong> en av de sex vanl<strong>i</strong>ga portarna s r det tnkt att det ska fungera utan problem... V<strong>i</strong>lket det <strong>i</strong>nte gjorde?<br /> <br /> Sedan f<strong>i</strong>nns ju <strong>i</strong>nstlln<strong>i</strong>ngarna lngre ner fr g<strong>i</strong>gabytes kontroller. Enable samt <strong>I</strong>DE p de tv valen borde gra att det ska fungera transparent fr w<strong>i</strong>ndows utan dr<strong>i</strong>vrut<strong>i</strong>ner.<br /> Men du v<strong>i</strong>ll ju ha <strong>i</strong>gng d<strong>i</strong>sken s den syns <strong>i</strong> B<strong>I</strong>OS:ens skn<strong>i</strong>ng.<br /> <br /> <br /> Om du stter g<strong>i</strong>gabytes kontroller t<strong>i</strong>ll RA<strong>I</strong>D <strong>i</strong>stllet fr <strong>I</strong>DE som jag skrev ovan s borde du f ngot "svart fnster" fre eller efter vanl<strong>i</strong>ga B<strong>I</strong>OS. <strong>I</strong>n dr och t<strong>i</strong>tta efter d<strong>i</strong>sken.<br /> Fr det du kl<strong>i</strong>strade <strong>i</strong>n nedan r nr du akt<strong>i</strong>verat AHC<strong>I</strong> (tror jag) p sydbryggans (<strong>I</strong>CH8R) kontroller (eftersom det str att det f<strong>i</strong>nns 6 portar).<br /> <br /> <br /> Jag brjar ju ocks fundera p d<strong>i</strong>sken l<strong>i</strong>vstecken. Det dr svarta fnstret mste vara det som kommer upp prec<strong>i</strong>s <strong>i</strong> brjan nr <u>man</u> startar datorn <strong>i</strong>nnan B<strong>I</strong>OS som jag snacka om frrut. Men som sagt s frsv<strong>i</strong>nner b<strong>i</strong>lden snabbt <strong>i</strong>gen s <u>man</u> h<strong>i</strong>nner <strong>i</strong>nte lsa ngot (tog ju kort allt, ls dr uppe vad det stod...) ... och <u>man</u> kan defenet<strong>i</strong>vt <strong>i</strong>nte gra ngot (eller ? f<strong>i</strong>nns det ngon knapp eller ngot <u>man</u> ska trycka p)<br /> <br /> ska sk<strong>i</strong>cka ett ma<strong>i</strong>l t<strong>i</strong>ll komplett om att jag gjort allt jag kan men moderkortet kan <strong>i</strong>nte ens h<strong>i</strong>tta d<strong>i</strong>ksen, s den mste vara paj... frhoppn<strong>i</strong>ngsv<strong>i</strong>s fr jag en ny som funkar bttre...<br /> tack fr att n<strong>i</strong> tag<strong>i</strong>t t<strong>i</strong>d att hjlpa m<strong>i</strong>g (extra cred<strong>i</strong>t t<strong>i</strong>ll Aqual<strong>i</strong>ze, rol<strong>i</strong>gt med mnn<strong>i</strong>skor som verkl<strong>i</strong>gen bryr s<strong>i</strong>g )
Gå till forumet

del.icio.us:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   digg:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   spurl:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   wists:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   simpy:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   newsvine:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   blinklist:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   furl:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   reddit:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   fark:Hur aktiverar man SATA i BIOS ? blogmarks:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   Y!:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?   smarking:Hur aktiverar man SATA i BIOS ?

Relaterade lnkar:
Nästa om Lagring

Föregående om Lagring