Forum Overview.com
Kategori: Lagring
RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI
Fråga:
<strong></strong>H<strong></strong>å<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>x<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>x<strong></strong>p<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>å<strong></strong>g<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>å<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>X<strong></strong>P<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>?<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>å<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>ä<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong>
Svaren i kort:
<strong></strong>V<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>k<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>k<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>å<strong></strong>g<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>x<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>å<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>j<strong></strong>u<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>:<strong></strong>U<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>v<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>y<strong></strong>a<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>å<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>x<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>x<strong></strong>p<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong>N<strong></strong>å<strong></strong>g<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>å<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong>L<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>p<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>y<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>i<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>-<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>X<strong></strong>P<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>?<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>å<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>ä<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>D<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>u<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>h<strong></strong>ö<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>ä<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>r<strong></strong>å<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>å<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>J<strong></strong>a<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>j<strong></strong>a<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>ä<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>ä<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>a<strong></strong>m<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>a<strong></strong>k<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>D<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>x<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>v<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>å<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>l<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>v<strong></strong>å<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong>ä<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong>.<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>/<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong>p<strong></strong>å<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>u<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>F<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>k<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>f<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>ö<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>V<strong></strong>i<strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong>X<strong></strong>P<strong></strong>6<strong></strong>4<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>d<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>b<strong></strong>><strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>.<strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>
Gå till forumet

del.icio.us:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   digg:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   spurl:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   wists:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   simpy:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   newsvine:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   blinklist:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   furl:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   reddit:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   fark:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI blogmarks:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   Y!:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI   smarking:RAID på XP64 och Lanparty n4 Ultra-D - Problem med drivrutinerna från DFI

Relaterade länkar:
Nästa om Lagring

Föregående om Lagring